Το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφασή του όρισε προσωρινή διοίκηση στην ΕΛΟΚ. Η προσωρινή διοίκηση, αφού συστάθηκε σε σώμα, εξέλεξε το προεδρείο της με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Χρήστος
Αναπληρωτής Πρόεδρος: ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: ΠΟΝΤΙΔΑ Εμμανουέλα
Ταμίας: ΚΑΡΑΠΛΙΑΓΓΟΣ Αθανάσιος

Τις επόμενες ημέρες η προσωρινή διοίκηση της ΕΛΟΚ θα προβεί σε ανακοινώσεις με βάση την αρμοδιότητα - εντολή που έχει λάβει από τον διορισμό της.