ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΟΚ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 

              Ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε | 10.12.2014

            Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η Ν Ε Ο Υ Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο Υ Ν Ο Μ Ο Υ

Τέθηκε σε διαβούλευση το πλήρες κείμενο το νέου αθλητικού νόμου. Οι Σύλλογοι της ΕΛΟΚ που επιθυμούν να καταθέσουν προτάσεις στην διαδικασία της διαβούλευσης μπορούν να τις στέλνουν στο email ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) της Ομοσπονδίας μέχρι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν από τους συλλόγους θα τεθούν υπόψη του ΔΣ της ΕΛΟΚ και θα συμπεριληφθούν σε μία ενιαία πρόταση της Ομοσπονδίας προς την ΓΓΑ.

Το κείμενο της διαβούλευσης μπορείτε να το βρείτε εδώ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Στις προγραμματισμένες εξετάσεις της Σχολής Προπονητών Καράτε Γ' κατηγορίας που θα διεξαχθούν 18-19 Οκτωβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Άνω Λιοσίων, θα λάβουν μέροςμόνο, όσοι από τους σπουδαστές πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η υπουργική απόφαση ίδρυσης της σχολής. 
(Αρ. Απόφασης Γ.Γ.Α. 15768/28-5-2014 ΦΕΚ 1593/17-6-2014)

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Σάββατο 18-10-2014 / ΕΞΕΤΑΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ  
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων μια ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη έναρξη των εξετάσεων και να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 

Ώρα Έναρξης: 15:00 

Κυριακή 19-10-2014 / ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν στο Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων μισή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη έναρξη των εξετάσεων για τα πρακτικά και να φέρουν υποχρεωτικά μαζί τους Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.

 Ώρα Έναρξης : 10:00-11:00 (ΤΜΗΜΑ Α)Ώρα Έναρξης : 11:00-12:00 (ΤΜΗΜΑ Β) Ώρα Έναρξης : 12:00-13:00  (ΤΜΗΜΑ Γ)Ώρα Έναρξης : 14:00-15:00 (ΤΜΗΜΑ Δ) 


 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΡΑΤΕ 

Αρ. Απόφασης Γ.Γ.Α. 15768/28-5-2014 ΦΕΚ 1593/17-6-2014
(ενημερώθηκε 11 Ιουλίου 2014)

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2Ο14 - 10:30 π.μ. (Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Άνω Λιοσίων)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Δημοσιεύθηκε 8 Απριλίου 2014]  
Η διαδικασία συμμετοχής αθλητών των συλλόγων - μελών της ΕΛΟΚ σε διοργανώσεις του εξωτερικού με βάση το άρθρο 33 παρ.8 του ν.2725/1999 καθώς και το άρθρο 29 του Καταστατικού της ΕΛΟΚ είναι η ακόλουθη:

 • Ο σύλλογος γνωστοποιεί στην ΕΛΟΚ την πρόθεσή του να συμμετάσχουν αθλητές του σε διοργανώσεις (αγώνες) του εξωτερικού τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή τους. Η ΕΛΟΚ μετά από έλεγχο και με απόφαση του ΔΣ εγκρίνει εγγράφως τη συμμετοχή του συλλόγου ή/και των αθλητών του.

Οι σύλλογοι, αθλητές των οποίων συμμετέχουν σε διοργανώσεις χωρίς την έγγραφη έγκριση της ΕΛΟΚ, θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΛΟΚ διαδικασίες. 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Δημοσιεύθηκε 20 Μαρτίου 2014]  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ θα ήθελε, για την αποφυγή παρερμηνειών και την αποκατάσταση της αλήθειας, να ενημερώσει όλους τους Συλλόγους και τους Προπονητές, ότι η αποστολή που βρίσκεται στην Τουρκία και συμμετέχει σε αθλητική διοργάνωση, δεν έχει την επίσημη έγκριση της ΕΛΟΚ. Πραγματοποιήθηκε δε,με προσωπική πρωτοβουλία ενός ιδιώτη, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή αίτηση προς την ομοσπονδία και δεν εκπροσωπεί αυτήν, ούτε έχει εξασφαλιστεί έγκριση μετάβασης από την επίσημη Αθλητική Αρχή (ΓΓΑ). Επιπλέον, δεν εκπροσωπεί την Εθνική Ομάδα της οποίας αρμόδια και μόνο είναι η ΕΛΟΚ. Για το θέμα αυτό, έχει συγκληθεί έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ προκειμένου να αποφασιστούν περαιτέρω ενέργειες της ομοσπονδίας.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Δημοσιεύθηκε 9 Ιανουαρίου 2014] 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ θέλοντας να διασφαλίσει την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της ομοσπονδίας και συνεκτιμώντας την πρόταση της Πειθαρχικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΠΕΔ) αποφάσισε την 
διαγραφή 
των κάτωθι διαιτητών: κ.κ.  Δ. Τσακατάνη, Δ. Αναστασιάδη, Δ. Αρσενιάδη, Χ. Μπασούκου, Χ. Σφήκα, Μ. Βαρλά, Ι. Μανώλα, Σ. Τσαβδάρη και Ι. Κανέλλη από το Σώμα Διαιτητών της ΕΛΟΚ, δεδομένης της έγγραφης δήλωσής τους ότι δεν δύναται να προσφέρουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες τους. Το ΔΣ της ΕΛΟΚ θέλει να τους ευχαριστήσει για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν μέχρι σήμερα.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Δημοσιεύθηκε 30 Δεκεμβρίου 2013]  
H Ελληνική Ομοσπονδία Καράτε ενημερώνει τους συλλόγους-μέλη της ότι με απόφαση του Δ.Σ. έχει συσταθεί Επιτροπή αρμόδια να εξετάζει αιτήματα για τη διεξαγωγή τεχνικών σεμιναρίων και φιλικών αθλητικών εκδηλώσεων. Η τελική έγκριση τέλεσης σεμιναρίων και φιλικών αγώνων δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία θα κοινοποιείται στην ιστοσελίδα της ΕΛΟΚ για την ενημέρωση των συλλόγων. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες και τη λειτουργία της Επιτροπής θα βρείτε εδώ...


Ιδρυση  Σχολης Προπονητων Καρατε 

Σας ενημερώνουμε ότι σύντομα η ΕΛΟΚ, θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις για την έναρξη λειτουργίας της σχολής προπονητών Γ' κατηγορίας, το πρόγραμμα σπουδών, την θεματολογία των μαθημάτων καθώς και τους υπεύθυνους ανά μάθημα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν από τους συλλόγους στους οποίους ανήκουν οι υποψήφιοι και φυσικά οι τελευταίοι θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη (ανανεωμένο δελτίο για το έτος 2013) της ΕΛΟΚ και με τη σχετική εμπειρία του βοηθού εκπαιδευτή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

 • απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή ισότιμης σχολής
 • κάτοχοι μαύρης ζώνης 1 DAN ΕΛ.Ο.Κ, τούτου βεβαιωμένου από την ΕΛ.Ο.Κ.
 • τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στο άθλημα, τούτου βεβαιωμένου από το δελτίο αθλητή και την ΕΛ.Ο.Κ.
 • ελάχιστη ηλικία 23 έτη

Ο χώρος καθώς και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα θα ανακοινωθούν μετά και την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων διεργασιών και τον αντίστοιχο συντονισμό από μέρους της Επιτροπής Διοίκησης.

Φορμα Εκδηλωσης Ενδιαφεροντος 


 •   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Δευτέρα 29 Μαρτίου 2013]

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ. για την μετατροπή σε ψηφιακή μορφή όλων των εγγράφων / φορμών της Ομοσπονδίας έχει ήδη αναρτηθεί η ΦΟΡΜΑ για την ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ. Η φόρμα πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από το άν έχει ήδη σταλεί η παλαιότερη φόρμα με  ΦΑΞ.


 •  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013]

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΟΚ, στην τακτική συνεδρίασή του σήμερα 25/01/2012 αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα που αφορούν στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας ΚΑΡΑΤΕ:

[α] Οι προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας θα διεξάγονται αποκλειστικά στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Ολυμπιακής Εγκατάστασης Άνω Λιοσίων.

[β] Στην διάρκεια των προπονήσεων στο χώρο θα παρευρίσκονται ΜΟΝΟ οι αθλητές, οι ομοσπονδιακοί προπονητές και τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ή/και του Δ.Σ. της ΕΛ.Ο.Κ.  


 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ [Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013]
Προς τους Συλλόγους Μέλη της ΕΛΟΚ

Μετά και την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας της 3ης Νοεμβρίου 2012 και τον σχηματισμό και την σύσταση της νέας διοίκησης και τον ορισμό των μελών της ανά θέση και υπευθυνότητες, παρακαλούμε για όποιο οικονομικό θέμα ή τυχόν ερώτηση γύρω από οικονομικά ζητήματα ή εκκρεμότητες προς και από την Ομοσπονδία, όπως απευθύνονται στον πλέον αρμόδιο για αυτά τα ζητήματα, κο Βόβλα Γρηγόρη, Ταμία της Ομοσπονδίας.

Η επικοινωνία και παράθεση του οποιουδήποτε ερωτήματος ή προβληματισμού τόσο με άλλα μέλη της διοίκησης (Πρόεδρος, Γεν Γραμματέας κλπ) και άλλο τόσο με συνεργάτες της Ομοσπονδίας (κα Παρασκευά, κλπ) και αναρμόδιους απασχολούν και χάσιμο χρόνου δημιουργεί.

Η απόφαση της διοίκησης είναι, ότι πλέον για τα οικονομικά θέματα, την διαχείριση αυτών αλλά και την οριστική διεκπεραίωση τους, υπεύθυνος είναι ο Ταμίας κος Βόβλας.

ΠΡΟΣΟΧΗ, καμία οικονομική συναλλαγή δεν θα διεκπεραιώνεται χωρίς την έγγραφη έγκριση του!